Integrovaná ochrana před škůdci

Jsme specialistou v zavádění tzv. Integrované ochrany před škůdci. Vnímáme ji jako nástroj pro kontrolu rizik spojených s ochranou před škůdci při nejnáročnější výrobě či provozu.

Ochrana před škůdci je vždy společnou zodpovědností klienta a poskytovatele DDD služeb. Odpovědností klienta je především dodržování preventivních opatření, hygienických standardů, provádění pravidelného úklidu a zabezpečení objektu proti vnikání škůdců. Servisní firma provádí analýzu kritických kontrolních bodů, zavádí monitorovací systém a pravidelně vyhodnocuje výsledky. Doporučuje nápravná a preventivní opatření a kontroluje jejich účinnost.

HACCP
první krok prevence proti škůdcům

DDD služby provádíme dle pravidel pro systém HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points), který napomáhá předcházet rizikům v oblasti bezpečnosti potravin. Systém HACCP se skládá ze 7 hlavních bodů.

9

Analýza nebezpečí a rizik

9

Analýza nebezpečí a rizik

9

Stanovení kritických kontrolních bodů

9

Stanovení kritických kontrolních bodů

9

Stanovení kritických mezí v kontrolních bodech

9

Stanovení kritických mezí v kontrolních bodech

9

Monitoring

9

Monitoring

9

Nápravná opatření

9

Nápravná opatření

9

Stanovení ověřovacích postupů

9

Stanovení ověřovacích postupů

9

Vypracování dokumentace a vedení záznamů

9

Vypracování dokumentace a vedení záznamů

Náš přístup k HACPP

Kvalitou naší práce patříme mezi špičku na českém trhu. Základem úspěchu je proaktivní přístup a intenzivní komunikace s klientem. Našim zákazníkům poskytujeme bezplatný poradenský servis.
V rámci HACCP systému nabízíme:

Systémové řešení DDD

Prvotní analýza

Po ohledání objektu pro zákazníka vypracujeme seznam zjištěných nedostatků stávajícího nastavení DDD systému, včetně doporučení. Naším cílem není pouze zlikvidovat škůdce, ale zjistit všechny příčiny.

Komplexní nastavení DDD systému

Poskytujeme pravidelný servis DDD, s důrazem na prevenci. Provádíme pravidelný monitoring a průběžně vyhodnocujeme úspěšnost systémové ochrany. Navrhujeme opatření pro zvýšení její efektivity. Naším cílem je dlouhodobé a účinné řešení.

Řízená evidence nástrah

Poskytujeme moderní elektronické řešení pro správu a evidenci monitorovacích DDD prvků u zákazníka. Technik snímáním čárových kódů identifikuje konkrétní monitorovací prvek (nástraha, návnada, lezoucí/létající hmyz apod.) Data jsou okamžitě odesílána na server a k dispozici zákazníkovi v podobě reportingu.

Profesionální vedení DDD agendy

Složka DDD

Komplexní zpracování DDD agendy v rámci tzv. složky DDD poskytujeme jako standardní službu. DDD agenda je pravidelně aktualizována a je k dispozici pro audity a kontroly státních dozorových orgánů.

On-line systém vedení dokumentace

V případě, že zákazník preferuje elektronické vedení dokumentace, nabízíme zabezpečený přístup do naší on-line zákaznické zóny. Všechny dokumenty jsou k dispozici na jednom místě a jsou vždy aktuální. Dokumentace je technikem uložena v den provedení servisu.

Soulad s legislativou

Vedeme kompletní evidenci schválených přípravků a legislativních podkladů souvisejících s oborem DDD.

Cíle Integrované ochrany před škůdci

Minimalizace materiálních škod

 

 • Poškození majetku
 • Finanční ztráty
 • Obchodní ztráty

Minimalizace materiálních škod

 

 • Poškození majetku
 • Finanční ztráty
 • Obchodní ztráty

Eliminace nemateriálních škod

 

 • Poškození zdraví osob
 • Pověst a goodwill
 • Postihy úřadů
 • Ztráta způsobilosti (certifikace)

Eliminace nemateriálních škod

 

 • Poškození zdraví osob
 • Pověst a goodwill
 • Postihy úřadů
 • Ztráta způsobilosti (certifikace)

Ochrana životního prostředí

 

 • Použití biocidů pouze v nezbytné a dočasné míře
 • Preference nechemických řešení
 • Omezení kontaminace půdy, vody a vzduchu
 • Ochrana necílových druhů

Ochrana životního prostředí

 

 • Použití biocidů pouze v nezbytné a dočasné míře
 • Preference nechemických řešení
 • Omezení kontaminace půdy, vody a vzduchu
 • Ochrana necílových druhů

Vyplňte formulář s dotazem a my se vám ozveme


Kontakt

Ing. Vít JERGL

Ve Svahu 330
251 64 Struhařov

Tel.: 720758894
Email: info@ddd-jergl.cz

IČ: 01751573

Kontakt

Ing. Vít JERGL

Ve Svahu 330
251 64 Struhařov

Tel.: 720758894
Email: info@ddd-jergl.cz

IČ: 01751573

© DDD JERGL 2021, web vytvořil noConcept