DDD jergl

Jsme dynamická rodinná společnost. Služby Integrované ochrany před škůdci poskytujeme od roku 2007. Zakládáme si na tom, aby naše služby odpovídaly špičkové kvalitě a mezinárodním standardům. Naši zákazníci pravidelně prochází těmi nejnáročnějšími audity, jako jsou např. IFS (International Food Standard) a BRC (Global Standard for Food Safety). Používáme nejmodernější postupy a přípravky. Jsme specialistou poskytování DDD služeb pro bioprovozy.

Naše odbornost

Vlastníme veškeré certifikáty, osvědčení a povolení k DDD činnostem.

 • Osvědčení o odborné způsobilosti k výkonu speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace – §58 odst. 1-3 zákona č. 258/2000 Sb.
 • Osvědčení o odborné způsobilosti podle §44b zákona č. 258/2000 Sb. – nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými směsmi klasifikovanými jako vysoce toxické (Accute tox. 1,2)
 • Osvědčení II. stupně o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin podle §86 odst. 2 zákona č. 326/2004 Sb.
 • Doklad o povolení k výkonu některých veterinárních asanačních činností vydaný podle ustanovení §49 odst. 1 písm. s) bod 2. a §51 odst. 1 zákona č. 166/1999 Sb.
 • Osvědčení o odborné způsobilosti pro odchyt zvířat bez pána, toulavých a opuštěných zvířat a zacházení s nimi včetně péče o ně v útulcích pro zvířata
 • Osvědčení o odborné způsobilosti pro sběr a neškodné odstraňování kadáverů zvířat v zájmovém chovu
 • Zdravotní průkaz pracovníka v potravinářství

Záruka kvality

 • Člen Sdružení pracovníků dezinfekce, dezinsekce, deratizace ČR a evropské asociace sdružení DDD Confederation of European Pest Control Association (CEPA)
 • Osvědčení o kvalifikované autorizaci v oboru dezinfekce, dezinsekce, deratizace (Hospodářská komora ČR/Sdružení DDD)
 • Systém managementu kvality ČSN EN ISO 9001:2016
 • Systém environmentálního managementu ČSN EN ISO 14001:2016
 • Systém managementu služeb poskytovaných v rámci ochrany proti škůdcům ČSN EN ISO 16636:2015

Kontakt

Ing. Vít JERGL

Ve Svahu 330
251 64 Struhařov

Tel.: 720758894
Email: info@ddd-jergl.cz

IČ: 01751573

Kontakt

Ing. Vít JERGL

Ve Svahu 330
251 64 Struhařov

Tel.: 720758894
Email: info@ddd-jergl.cz

IČ: 01751573

© DDD JERGL 2021, web vytvořil noConcept