Deratizace

Deratizace je profesionální likvidace hlodavců. Provádí se za účelem ochrany lidského zdraví a zabránění způsobení ekonomických škod.

Metody deratizace

K deratizaci používáme účinné mechanické a chemické prostředky, případně jejich kombinaci, v souladu s platnou legislativou.

Mechanická deratizace: speciální odchytové nebo nástrahové pasti na hlodavce
Chemická deratizace: jedy určené k hubení hlodavců, tzv. rodenticidy

Základní etapy

9

Prohlídka objektu

 

 • Posouzení intenzity výskytu škůdců
 • Stanovení rizikových míst
 • Návrh na odstranění zjištěných nedostatků před zásahem (stavební a provozní úpravy, čistota apod.)
9

Prohlídka objektu

 

 • Posouzení intenzity výskytu škůdců
 • Stanovení rizikových míst
 • Návrh na odstranění zjištěných nedostatků před zásahem (stavební a provozní úpravy, čistota apod.)
9

Plán deratizace

 

 • Použití rodenticidů
 • Plán položení deratizačních nástrah
 • Zásady bezpečnosti pro necílené organismy, minimalizace dopadů na životní prostředí
9

Plán deratizace

 

 • Použití rodenticidů
 • Plán položení deratizačních nástrah
 • Zásady bezpečnosti pro necílené organismy, minimalizace dopadů na životní prostředí
9

Provedení deratizace

 

 • Položení nástrah do označených staniček, do nor a přirozených úkrytů
 • Zpracování kompletní DDD dokumentace včetně legislativních podkladů
9

Provedení deratizace

 

 • Položení nástrah do označených staniček, do nor a přirozených úkrytů
 • Zpracování kompletní DDD dokumentace včetně legislativních podkladů
9

Vyhodnocení

 

 • Dle monitoringu před a po deratizaci
 • Stanovení četnosti provádění deratizace
 • Nedochází k úbytku nástrahy, nejsou stopy po výskytu hlodavců
9

Vyhodnocení

 

 • Dle monitoringu před a po deratizaci
 • Stanovení četnosti provádění deratizace
 • Nedochází k úbytku nástrahy, nejsou stopy po výskytu hlodavců

Druhy deratizace

Provádíme pravidelné, jednorázové i celoplošné deratizace.

Pravidelná deratizace: Jejím cílem je hlavně prevence a účinky jsou dlouhodobé. Provádí se pro ochranu různých objektů v pravidelných intervalech.

Jednorázová deratizace: Tzv. ohnisková deratizace v místech, kde se hlodavci přemnožili nejvíce. Má rychlý, obvykle však krátkodobý účinek.

Celoplošná deratizace: Pro ochranu většího území, např. v průmyslových objektech, ve skladech, na městských sídlištích, v kanalizacích apod. Pro maximální efekt ji doporučujeme provádět na jaře a na podzim.

Vyplňte formulář s dotazem a my se vám ozveme


Kontakt

Ing. Vít JERGL

Ve Svahu 330
251 64 Struhařov

Tel.: 720758894
Email: info@ddd-jergl.cz

IČ: 01751573

Kontakt

Ing. Vít JERGL

Ve Svahu 330
251 64 Struhařov

Tel.: 720758894
Email: info@ddd-jergl.cz

IČ: 01751573

© DDD JERGL 2021, web vytvořil noConcept