Fumigace (plynování)

Fumigace (plynování) patří již několik desetiletí k nejúčinnějším opatřením proti skladištním škůdcům, dřevokaznému hmyzu a roztočům. V některých případech je likvidace škůdců možná pouze touto formou. K aplikaci se používají fumiganty – toxické látky. Jejich používání se řídí zvláštními bezpečnostními předpisy a technologickými postupy.

Vlastníme Osvědčení o odborné způsobilosti podle §44b zákona č. 258/2000 Sb. – nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými směsmi klasifikovanými jako vysoce toxické (Accute tox. 1,2).

Základní etapy

9

Důsledná příprava

 

 • Prohlídka objektu a posouzení vhodnosti pro plynování
 • Nahlašovací povinnost
 • Hermetizace objektu
 • Zamezení vstupu nepovolaných osob, zajištění ostrahy, výstražné značení
9

Důsledná příprava

 

 • Prohlídka objektu a posouzení vhodnosti pro plynování
 • Nahlašovací povinnost
 • Hermetizace objektu
 • Zamezení vstupu nepovolaných osob, zajištění ostrahy, výstražné značení
9

Profesionální zásah

 

 • Aplikace fumigantu za přísných bezpečnostních podmínek
 • Ostraha objektu během potřebné doby expozice
 • Otevření objektu a jeho odvětrání
 • Zpracování kompletní DDD dokumentace včetně legislativních podkladů
9

Profesionální zásah

 

 • Aplikace fumigantu za přísných bezpečnostních podmínek
 • Ostraha objektu během potřebné doby expozice
 • Otevření objektu a jeho odvětrání
 • Zpracování kompletní DDD dokumentace včetně legislativních podkladů

Náš přístup

Fumigaci používáme především tam, kde je nutné rychlé jednorázové ošetření již napadených surovin. Nejčastěji fumigaci provádíme plynem fosforovodíkem (PH3). Jeho použití je z fumigantů nejbezpečnější. Plyn proniká přímo do suroviny a ničí všechna vývojová stadia škůdců. Přitom v surovině nezanechává žádná rezidua. Chráníme tak zemědělské produkty (obiloviny, luštěniny, sušené byliny, koření, sušené ovoce atd.) při jejich skladování, transportu, potravinářské výrobě nebo následném zpracování. Fumigaci často aplikujeme u zboží, které je vyváženo do zahraničí. Některé země toto ošetření povinně vyžadují z důvodu ochrany před zavlečením škůdců. Fumigaci provádíme také při dovozu obalových materiálů ze dřeva. V rámci IPPC (integrovaná prevence a omezování znečištění) některé země vyhlásily povinné ošetření všech importovaných dřevěných obalů.

Příklady fumigace

 • Sklady, sila, kontejnery, vagóny
 • Mlýny, pekárny
 • Depozitáře, kostely, muzea apod.
 • Dřevostavby, roubenky
 • Export materiálu a zboží

Vyplňte formulář s dotazem a my se vám ozveme


Kontakt

Ing. Vít JERGL

Ve Svahu 330
251 64 Struhařov

Tel.: 720758894
Email: info@ddd-jergl.cz

IČ: 01751573

Kontakt

Ing. Vít JERGL

Ve Svahu 330
251 64 Struhařov

Tel.: 720758894
Email: info@ddd-jergl.cz

IČ: 01751573

© DDD JERGL 2021, web vytvořil noConcept