Dezinsekce

Dezinsekce je vyhubení nebo přijatelná regulace výskytu nežádoucího hmyzu a některých dalších členovců. Jde především o synantropní druhy žijící v blízkosti člověka. Dezinsekce má zásadní hygienický význam. Zabraňuje přenášení infekčních onemocnění. Nejčastěji se dezinsekce zaměřuje na tyto škůdce: šváby, rusy, štěnice, blechy, mravence, cvrčky, zavíječe, moly, ale i octomilky, mouchy, sršně nebo vosy. 

Metody dezinsekce

Dezinsekce provádíme především mechanické, které zároveň fungují i jako prevence, a chemické.

Mechanická dezinsekce: hmyzí pasti, nástrahy v podobě lepových pásů, feromonových lapačů, ale i běžná ochrana a úklid
Chemická dezinsekce: dezinsekční přípravky, tzv. insekticidy – atraktanty lákající a repelenty odpuzující hmyz

Základní etapy

9

Prohlídka objektu

 

 • Zhodnocení intenzity výskytu a určení druhu
 • Stanovení rizikových míst
 • Návrh na odstranění zjištěných nedostatků před zásahem (např. stavební a provozní úpravy, čistota apod.)
9

Prohlídka objektu

 

 • Zhodnocení intenzity výskytu a určení druhu
 • Stanovení rizikových míst
 • Návrh na odstranění zjištěných nedostatků před zásahem (např. stavební a provozní úpravy, čistota apod.)
9

Plán dezinsekce

 

 • Odpovídající přípravek a aplikační technika
 • Informace o souvisejících opatřeních (toxicita, expozice, odvětrání a možnost vstupu, omytí specifikovaných míst atd.)
9

Plán dezinsekce

 

 • Odpovídající přípravek a aplikační technika
 • Informace o souvisejících opatřeních (toxicita, expozice, odvětrání a možnost vstupu, omytí specifikovaných míst atd.)
9

Provedení dezinsekce

 

 • Zabezpečení a příprava objektu, vyloučení přístupu nepovolaných osob
 • Provedení odpovídajícího aplikačního zásahu
 • Zpracování kompletní DDD dokumentace včetně legislativních podkladů
9

Provedení dezinsekce

 

 • Zabezpečení a příprava objektu, vyloučení přístupu nepovolaných osob
 • Provedení odpovídajícího aplikačního zásahu
 • Zpracování kompletní DDD dokumentace včetně legislativních podkladů
9

Vyhodnocení

 

 • Dle monitoringu před a po provedení zásahu
 • Doporučené opakování dle druhu a vývojového cyklu
 • Prevence vzniku rezistence
9

Vyhodnocení

 

 • Dle monitoringu před a po provedení zásahu
 • Doporučené opakování dle druhu a vývojového cyklu
 • Prevence vzniku rezistence

Náš přístup

Škůdce identifikujeme, monitorujeme a navrhujeme vhodné asanační postupy. Dezinsekce provádíme různými technologiemi, jako jsou postřik, aerosol (studený nebo horký), popraš a fumigace (plynování). Ošetříme povrchy, napadené zásoby, prostory i celé objekty. Používáme chemické látky s minimální toxicitou pro životní prostředí a člověka. U stálých klientů sledujeme obměnu základních chemických struktur v rámci zamezení možného vzniku rezistence. Dlouhodobě se specializujeme i na poskytování DDD služeb pro bioprovozy.

Druhy dezinsekce

Provádíme plošné a prostorové dezinsekce, a to buď preventivně, nebo v případě zvýšeného výskytu represivní zásahy s důrazem na zneškodnění ohniska. Pokud se jedná o prostory hojně přitahující škodlivý hmyz, typicky potravinářské, zemědělské nebo stravovací provozy, nabízíme v rámci Integrované ochrany před škůdci pravidelnou dezinsekci – pro dosažení maximální efektivity hubení hmyzu. Provádíme stálý monitoring pomocí lapačů hmyzu.

Vyplňte formulář s dotazem a my se vám ozveme


Kontakt

Ing. Vít JERGL

Ve Svahu 330
251 64 Struhařov

Tel.: 720758894
Email: info@ddd-jergl.cz

IČ: 01751573

Kontakt

Ing. Vít JERGL

Ve Svahu 330
251 64 Struhařov

Tel.: 720758894
Email: info@ddd-jergl.cz

IČ: 01751573

© DDD JERGL 2021, web vytvořil noConcept